STK
SDRUŽENÍ TAXAČNÍCH KANCELÁŘÍ STK
STK

Programové prohlášení STK

Sdružení taxačních kanceláří, ve zkratce STK, jako spolek právnických osob vyhlašuje toto programové prohlášení:

STK bude:

  • hájit podnikatelské, profesní a odborné zájmy svých členů,
  • vytvářet platformu pro jednání se státní správou LH,
  • vytvářet platformu pro jednání s jinými zájmovými skupinami v LH,
  • přispívat k řešení aktuálních legislativních, organizačních a odborných problémů v lesním hospodářství,
  • podporovat rozvoj hospodářské úpravy lesa v nových společenských, legislativních a ekonomických podmínkách,
  • vytvářet podmínky pro růst odborné a technologické úrovně HÚL,
  • vytvářet platformu pro odbornou komunikaci.

Toto programové prohlášení Spolku taxačních kanceláří bylo přijato na valné hromadě sdružení konané dne 27.4.1998 v Hradci Králové.

  Kdo je STK  
  Úvodem o STK
Předmět činnosti
Adresář členů
Předsednictvo
Pracovní skupiny
Informační centrum
 
 
  Dokumenty  
  Zaklad. smlouva
Stanovy sdružení
Progr. prohlášení
Jednací řád
Logo STK
 
 
  Naše noviny  
  Info a novinky
Užitečné odkazy
 
 

Info centrum STK - Mládí 4024/15A, 466 04 Jablonec nad Nisou
tel: 602 427 688 e-mail: ekoles@ekoles.cz
Správa webu STK: lhpro@lhprojekt.cz
Počet přístupů: 224660