STK
SDRUŽENÍ TAXAČNÍCH KANCELÁŘÍ STK
STK

Informační centrum STK

Informační centrum sdružení (IC STK) je umístěno na adrese:

Mládí 4024/15A
466 04 Jablonec nad Nisou
telefon: 602 427 688 - 5
e-mail: ekoles@ekoles.cz

Informační centrum Sdružení taxačních kanceláří - IC STK - zahájilo svou činnost bezprostředně po 26.3.1998.

Cílem IC STK je zajištění komunikace mezi organizačními složkami sdružení, vnějšími partnery a celou členskou základnou. Za tímto účelem začal vycházet Zpravodaj STK, který neměl charakter tiskoviny a byl určen jako informační materiál především pro členy STK, informoval o aktivitách STK a přinášel některé další informace o vývoji v oblasti HÚL. Aktuálně byl zasílán rovněž partnerům STK, kteří aktivně zasahují do HÚL (MZe, LČR, SVOL, tvůrci SW, aj.). S plným pokrytím všech členů sdružení se přešlo zcela na komunikaci prostřednictvím e-mailové pošty a vydávání Zpravodaje bylo zastaveno.

  Kdo je STK  
  Úvodem o STK
Předmět činnosti
Adresář členů
Předsednictvo
Pracovní skupiny
Informační centrum
 
 
  Dokumenty  
  Zaklad. smlouva
Stanovy sdružení
Progr. prohlášení
Jednací řád
Logo STK
 
 
  Naše noviny  
  Info a novinky
Užitečné odkazy
 
 

Info centrum STK - Mládí 4024/15A, 466 04 Jablonec nad Nisou
tel: 602 427 688 e-mail: ekoles@ekoles.cz
Správa webu STK: lhpro@lhprojekt.cz
Počet přístupů: 226582